Stemtherapie – Vocal Center

Gepubliceerd jul. 20, 21
6 min read

Logopedie - Stemtherapie - Gezondheidscentrum

Als een patiënt zo hees of schor is dat hij moeilijk verstaanbaar is en daarom liever niet meer naar een feestje gaat, of als hij in de loop van de dag uitgeput raakt door te praten, dan komt hij in aanmerking voor behandeling.” Wat scheelt eraan? Patiënten die binnenkomen op de poli vullen eerst een stemvragenlijst in.

Vocal Release Vocal massage

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, Nederland
+31850470627
hoofdmassage

Daarna beoordeelt de laryngoloog – Sjögren of Langeveld - de stem zelf. Dat doet deze door goed te luisteren, eventueel met een meting van het stemgeluid, én door met een scoop in de keel te kijken (geen stem meer). Die scoop gaat naar binnen via de keel of de neus. Is dat niet vervelend? “Het lukt meestal goed”, stelt Sjögren gerust.

Stem Is Volledig Weg

SchoudermassageSpecifieke Stemexpertise Van Logopedisten - Richtlijn

Is er misschien een poliep, een knobbel of een tumor zichtbaar? Kunnen de stembanden goed op elkaar sluiten? Trillen ze in een mooi golfpatroon? “Alles wat er niet hoort te zitten zorgt ervoor dat de stembanden minder soepel kunnen trillen”, legt Langeveld uit. Dat trillen bekijkt de arts met een speciale stroboscopische opname, waarmee de trilling vertraagd in beeld komt - nekmassage.

Datzelfde geldt voor vocht in de stembanden, wat een lagere stem veroorzaakt. Eén van de problemen waar het LUMC in gespecialiseerd is, is een verlamming van de stemband(en). Soms komt dat doordat een zenuw is beschadigd, bijvoorbeeld bij een halsoperatie, maar vaak is de oorzaak onbekend. Van tevoren is moeilijk te voorspellen of de verlamming ooit overgaat.

Stembehandeling

“In het ergste geval staan beide stembanden stil. Dan is praten en slikken weliswaar prima mogelijk, maar ademhalen wordt lastig.” Langeveld: “Zo’n patiënt moet in overleg met ons een keuze maken. We kunnen een stuk van de stembanden afknippen, dan is de doorgang weer geopend en kan hij goed ademen – maar niet meer praten en slikken.” Wil een patiënt toch liever blijven kunnen praten en slikken, dan volgt een operatie waarbij een gat onder het strottenhoofd wordt aangelegd.

Wil hij iets zeggen, dan moet hij het gat tijdelijk afsluiten. Buikvet in de stemband Vaker is maar één van de twee stembanden verlamd - stembanden pijn. Dan kan iemand meestal goed ademen, maar de stem functioneert slecht. “Zo’n verlamde stemband hangt meestal niet keurig recht”, legt Sjögren uit. “Vaak sluiten de stembanden daarom niet meer goed tegen elkaar aan.

Stembanden Opwarmen

2 Logopedisten Met Specialisatie StemtherapieStemstoornissen - Logopedist

Het is geen permanente oplossing: na gemiddeld een jaar is het vulmiddel afgebroken. Met een beetje geluk is de stembandverlamming tegen die tijd verdwenen. Zo niet, dan kan een patiënt opnieuw laten injecteren, óf denken aan een operatie aan het strottenhoofd. Daarbij wordt de verlamde stemband anders gespannen zodat hij weer mooi aansluit op de werkende stemband.

Ook logopedie kan een oplossing zijn bij een eenzijdige stembandverlamming. Zenuwen aansluiten Een nieuwe methode die bij stembandverlamming wordt toegepast, is reïnnervatie. De arts sluit de niet-werkende zenuw die de stemband zou moeten aansturen aan op een gezonde zenuw. “De stemband kan dan nog steeds niet bestuurd worden, maar gaat wel strak aangespannen staan waardoor de andere stemband er netjes tegenaan kan liggen”, legt Sjögren uit.

Goed Voor Je Stembanden

“We streven ernaar om voorop te lopen”, aldus Sjögren. “We willen onze patiënten alle opties kunnen bieden die er zijn.” Groeven en putten Behalve in stembandverlamming is het LUMC ook gespecialiseerd in de vocal fold scar. “Daarmee bedoelen we groeven, putten en verlittekening dieper in de stembanden, die verstopt kunnen zitten onder een poliep”, verklaart Sjögren.

Dat kan dan komen door zo’n vocal fold scar ín de stemband. Wij proberen met een operatie zo’n patiënt een betere stem te geven.”Andere aandoening waarmee patiënten bij het LUMC terechtkomen, zijn neurologische problemen zoals spasmodische dysfonie – volgens Langeveld het best te beschrijven als ‘spasmen’ van de stembanden. “De stembanden verkrampen bij die mensen, we weten niet waardoor.

Stembanden Massage

Langeveld: “Wij spuiten bij deze patiënten een klein beetje botox in de stembanden. Dat maakt de stembanden slapper, waardoor mensen veel vloeiender kunnen spreken. Helaas is de botox na drie, vier maanden uitgewerkt. Patiënten moeten dus steeds terugkomen. Daarom zijn we nu met iets anders begonnen: we verwijderen met een laser een stukje spier uit de stemband om de spanning permanent te verminderen (heesheid).” Logopedie Bijn de afdeling laryngologie van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) werken drie logopedisten.

Stem Is Volledig WegGrip Op Je Stem


De logopedisten helpen bij alle stemproblemen, onder meer bij patiënten die kanker hadden in het hoofd-halsgebied (vocal). Hoe kan logopedie bijdragen aan de stemfunctie? “De stembanden zijn spieren die je kunt trainen”, antwoord logopedist Bas Heijnen. “Dat doen we bijvoorbeeld met stootoefeningen om de sluiting te verbeteren. De patiënt stoot dan regelmatig klanken als ‘pah! pah! pah!’ uit.

Manuele Technieken In Stemtherapie

De stembanden gaan dan meetrillen, en dat is handig om het ingespoten vet mooi over een verlamde stemband te verspreiden.” Zo zijn er nog meer oefeningen: bijvoorbeeld praten door een buis die in een glas water steekt, waardoor de patiënt door de druk van het water heen geluid moet zien te produceren (irritatie stembanden).

Holistische Stemtherapie - Opleiding En PraktijkStembanden Schor

“Daarom zijn de logopedisten ook betrokken bij het hele traject dat een patiënt doorloopt. Van diagnostiek tot behandeling.” Van lucht naar stem Het begint allemaal in de keel, ter hoogte van de adamsappel . Daar zit het strottenhoofd, ook wel de larynx genoemd. Dit orgaan is verbonden met de ingang van de luchtpijp en is essentieel voor zowel ademhalen als slikken en stemvorming.

Adem En Stem - Logopedie

Daar zitten de stembanden in. Dat zijn spieren bedekt met slijmvlies, aan elke kant van het strottenhoofd één. Ontspannen je stembanden zich, dan is je strottenhoofd wijd open en kun je ademen. Om geluid te maken, moet je je stembanden aanspannen zodat ze het strottenhoofd bijna helemaal afsluiten. Tussen het smalle streepje ruimte dat overblijft tussen de stembanden, pers je vanuit je longen de lucht.

De lucht gaat meetrillen en dat hoor je als geluid. Het stemgeluid vanuit het strottenhoofd geeft een basistoon. Je keel en mond voegen er klank aan toe, zodat je bijvoorbeeld verschillende klinkers en medeklinkers kunt uitspreken. De term stemproblemen wordt gebruikt als het in het strottenhoofd misgaat. Is er met de stem op zich niets mis maar lukt het desondanks niet goed om verstaanbare klanken te produceren, dan noemt men dat een spraakprobleem.

Stemtherapie - Stembehandelcentrum

Een vrouw die al een jaar lang alleen maar kon fluisteren, praat na één sessie therapie met de visualisatiemethode alweer doodnormaal. En een andere vrouw heeft na een sessie geen zware, schorre stem meer als een zware roker, maar klinkt weer gewoon helder. “Dit is de visualisatiemethode die we in het LUMC toepassen.

“Met de stembanden zelf is bij deze patiënten niets mis, maar wel met de aansturing ervan.” Zulke problemen met de aansturing zijn vrij zeldzaam. Ze ontstaan meestal na een tijdelijk probleem met de stem, bijvoorbeeld door een keelontsteking. “Als je stembanden daardoor opzwellen, kun je moeilijk praten – je bent je stem kwijt.

Stemproblemen Logopedie

Je gaat compenseren, waardoor je jezelf tóch verstaanbaar kunt maken.” Normaal gesproken zal iemand vanzelf weer normaal gaan praten zodra de keelontsteking of andere stemverstoring is verdwenen. Maar niet altijd: soms blijft die aangepaste aansturing hangen, met stemproblemen als gevolg - stemklachten. “Wij gebruiken technieken om iemand weer te laten voelen hoe hij de stembanden normaal moet aansturen”, zegt Heijnen.

Navigation

Home

Latest Posts

Voedingssupplementen Kopen

Published Oct 01, 22
6 min read